Doru-Mihai Mateiciuc

 

ROMANA

Doru Mihai Mateiciuc s-a născut la 22 septembrie 1961, în Suceava, România. A absolvit Facultatea de Medicina Dentara la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa". A lucrat ca specialist dentar la Policlinica Dentară din Botoșani și la Centrul de Sănătate Șerbăuți. Acum, el lucrează la 11 Dentas S.R.L. (practica medicala privata). A fost editor la "Opinia studențească", Iași, între 1983-1986.


Debut literar în "Convorbiri literare", decembrie 1983.


Publica poezie, proza, eseuri și critici literare în următoarele reviste: "Opinia studențească", "Convorbiri literare", "Dialog", "Ateneu", "Luceafărul", "Astra", "Cronica", "Amfiteatru" "," Zori Noi "," Glasul Bucovinei "," Studențesc "," Pagini bucovinene "," Trepte "," Sinteze "," Orientări ".


Debut editorial în volumul colectiv Prier, Cartea Românească, 1988.


Este inclus în prima antologie a haiku-ului românesc, editată de Florin Vasiliu - Umbra libelulei (The Shadow of Dragonfly, 1993)El a publicat

1.       Raphae, Editura Timpul, Iași, 2014.

2.       Raphae (tradusă în limba engleză), Editura Timpul, Iași, 2015

3.       Iluisia, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015

4.       Iluisia (tradusă în limba engleză), Editura Timpul, Iași, 2016

5.       La pluie sur le sable brulant, Editura Edilivre, Paris, 2017

6.       Antierotica, Editura Junimea, Iași, 2017

7.       Antieroica în versiunea transcrisă de Doru Pustnicul de Bucovina, ed. Ion Vinea, București, 2018, 186 pagini, volum de autor-poezii (în curs de publicare)

 


Alte informații semnificative

Redactor la Opinia Studențească – Iași, 1983-1986

Debut absolut cu poezie în revista Convorbiri Literare, 1983

Publicat în revista Levure Litteraire (Franța-SUA-Germania), nr. 14/2018

Înregistrat în baza de date Worldcat Identities

Doru-Mihai-Mateiciuc-1.jpg

ENGLISH

Doru Mihai Mateiciuc was born on 22 September 1961, in Suceava, Romania. He graduated the Faculty of Dental Medicine at “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy. He worked as dental specialist at the Dental Polyclinic from Botoşani and at the Şerbăuţi Health Center. Now he works at S.C. 11 Dentas S.R.L. (private medical practice). He was editor at “Opinia studenţească”, Iaşi, between 1983-1986.


Literary debut in “Convorbiri literare”, December 1983.

 

Publishes poetry, prose, essays and literary criticism in the following magazines: “Opinia studenţească”, “Convorbiri literare”, “Dialog”, “Ateneu”, “Luceafărul”, “Astra”, “Cronica”, “Amfiteatru”, “Albatros”, “Zori Noi”, “Glasul Bucovinei”, “Forum studenţesc”, “Pagini bucovinene”, “Trepte”, “Sinteze”, “Orientări”.

 

Editorial debut in the collective volume Prier, Cartea Românească, 1988.


He is included in the first anthology of Romanian haikus, edited by Florin Vasiliu – Umbra libelulei (The Dragonfly’s Shadow, 1993)

 

He published

1.      Raphae, Timpul Publishing House, Iaşi, 2014.

2.      Raphae (translated in English), Timpul Publishing House, Iaşi, 2015

3.      Iluisia, Limes Publishing House, Cluj-Napoca, 2015

4.      Iluisia (translated in English), Timpul Publishing House, Iași, 2016

5.      La pluie sur le sable brulant, Edilivre Publishing House, Paris, 2017

6.       Antierotics, Junimea Publishing House, Iaşi, 2017

7.       Antiheroic in the version transcribed by Doru Pustnicul de Bucovina, ed. Ion Vinea, Bucharest, 2018, 186 pages, volume of author-poems (pending publication)

 

Other significant information

Editor of Opinia Studențească - Iasi, 1983-1986

Absolute debut with poetry in Convorbiri Literare, 1983

Published in Levure Litteraire (France-USA-Germany), no. 14/2018

Registered in the Worldcat Identities database

 

FRANCAIS

Doru Mihai Mateiciuc est né le 22 septembre 1961 à Suceava, en Roumanie. Il est diplômé de la faculté de médecine dentaire de l'université de médecine et de pharmacie "Grigore T. Popa". Il a travaillé comme spécialiste dentaire à la polyclinique dentaire de Botoşani et au centre de santé de Şerbăuţi. Maintenant, il travaille à S.C. 11 Dentas S.R.L. (pratique médicale privée). Il a été éditeur à "Opinia studenţească", Iaşi, entre 1983-1986.

 Il fait ses débuts littéraires dans "Convorbiri literare", décembre 1983.

 

Publie poésie, prose, essais et critique littéraire dans les magazines suivants: "Opinia studenţească", "Convorbiri literare", "Dialogue", "Ateneu", "Luceafărul", "Astra", "Cronica", "Amfiteatru", "Albatros "," Zori Noi "," Glasul Bucovinei "," Forum studenţesc "," Pagini bucovinene "," Trepte "," Sinteze "," Orientări ".

 

Débuts éditoriaux dans le volume collectif Prier, Cartea Românească, 1988.


Il est inclus dans la première anthologie des haïkus roumains, édité par Florin Vasiliu - Umbra libelulei (L'Ombre de la libellule, 1993)

 

Il a publié

1.       Raphae, maison d'édition Timpul, Iaşi, 2014.

2.       Raphae (traduit en anglais), maison d'édition Timpul, Iaşi, 2015

3.       Iluisia, maison d'édition Limes, Cluj-Napoca, 2015

4.       Iluisia (traduit en anglais), maison d'édition Timpul, Iaşi, 2016

5.      La pluie sur le sable brulant, maison d'édition Edilivre, Paris, 2017

6.       Antierotics, maison d'édition Junimea, Iaşi, 2017

7.       Antiheroic dans la version transcrite par Doru Pustnicul de Bucovina, ed. Ion Vinea, Bucarest, 2018, 186 pages, volume d'auteurs-poèmes (en attente de publication)

 

Autres informations importantes

Rédacteur en chef de Opinia Studențească - Iasi, 1983-1986

Première absolue avec poésie dans Convorbiri Literare, 1983

Publié dans Levure Litteraire (France-USA-Allemagne), no. 14/2018

Enregistré dans la base de données Worldcat Identities